Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Lähdekritiikki on arvokas taito omata

Lähdekritiikki on arvokas taito omata

  • tehnyt
Valeuutiset ujuttautuvat osaksi mediakenttää ja lähdekritiikki on tärkeässä arvossa.

Maailmamme on laajentunut merkittävällä tavalla Internetin aikakaudella ja parhaiten globalisaatio ilmenee tiedonvälityksessä. Lähdekritiikki on aikanamme tullut yhä tärkeämmäksi työkaluksi tiedonhaun yhteydessä. Suuri osa uutisista ja tiedosta hankitaan nykypäivänä sähköisen median kautta, jolloin tietolähteitä voi olla yhä hankalampaa hahmottaa. Tästä syystä netin käyttäjän tulisi aina ensimmäisenä tarkistaa mistä tietolähteestä hän informaatiota etsii tai löytää. Myös toisen henkilön jakamiin linkkeihin tulee suhtautua kriittisesti, sillä koskaan ei voi olla varma kuinka huolellisesti linkin jakaja on lähteeseensä tutustunut.

Lähdekritiikki tulisi oppia jo lapsena

Jos kriittinen suhtautuminen mediaan on hankalaa aikuisille, ei voi myöskään olettaa, että lapset osaisivat luonnostaan etsiä tietoa turvallisista ja luotettavista lähteistä. Jokaisen vanhemman vastuulla on lapsen ohjeistaminen erilaisten medioiden äärelle. Myös koulun tehtävä lähdekritiikin opettajana on tärkeä. Sähköisen tiedonvälityksen aikana myös aikuiset voivat olla eksyksissä kaiken tietotulvan keskellä, eikä heidänkään ohjeistamista tulisi unohtaa.

Mediakriittisyys kehittyy monipuolisen median käytön myötä. Erilaisista mediasisällöistä on myös hyvä keskustella muiden kanssa kasvotusten, ei pelkästään anonyymien nettipalstojen välityksellä. Terve epäily on sallittua, toisaalta jatkuva epäily kaikkea tietoa kohtaan kadottaa yksilön yhteyden yhteiskuntaan ja yhteisiin normeihin. Salaliittoteoriat ovat otollista maaperää jo valmiiksi kaikkeen epäillen suhtautuvien keskuudessa.

Mediasisältöjen perimmäisiä merkityksiä kannattaa pohtia

Tekniikan ja tekoälyn kehittyessä valeuutisia voidaan jakaa ja tehtailla aiempaa tehokkaammin ja tästä syystä tietolähteen alkuperään tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Joskus valeuutissivustot on naamioitu muistuttamaan toisia tunnettuja sivustoja ja eron saattaa huomata esimerkiksi vain yhden kirjaimen eroavaisuudesta nettisivun nimessä. Erityisen shokeeraavien uutisten kohdalla kannattaa pohtia, miksi asia on ilmaistu näin ja mitä sillä oikeastaan halutaan sanoa. Ihan tavallistenkin kirjoitusten kohdalla on hyvä käydä tällaista pohdintaa mielessään ja pohtia median tuottamia merkityksiä.

Avainsanat: