Siirry suoraan sisältöön

Kritiikkiportti

Kritiikkiportti keräsi hyviä arvosteluita yhteen

Kritiikkiportti oli hanke, jonka tarkoituksena oli kerätä yhteen paikkaan erilaisia arvosteluita taiteen aloilta. Se kesti vuodesta 2008 aina 2011 asti, jonka jälkeen sivusto jäi vain arkistokäyttöön. Idea hankkeelle oli todella hyvä, se mahdollisti yhdestä paikasta arvostelujen lukemisen ja tutkailun. Mukana siinä oli 34 sanomalehteä ja sitä ylläpitivät Suomen arvostelijain liitto eli SARV sekä Suomen kulttuurirahasto. Portaalin päätoimittajana toimi Siskotuulikki Toijonen, joka SARV:n puheenjohtaja. Hän julkaisi sivulla kahdesti kuukaudessa aiheeseen sopivan pääkirjoituksen. Helsingin Sanomat arvosteli hanketta sanoen sen idean olleen todella mainio, mutta toteutuksen huono ja kallis. Keskustelufoorumin käyttö jäi melko pienialaiseksi ja keskustelu oli lähinnä välillä hyvä-huono.

Kritiikkiportti hanketta ylläpidettiin tuella, jonka tarjosi Suomen kulttuurirahasto. Toijonen sanoi Suomessa kyllä kirjoitettavan kritiikkiä, mutta sen palstatilan vähenevän muiden uutisten tieltä yhä enenevissä määrin.

Suomen kulttuurirahasto tukee kulttuuria ja tiedettä

Kulttuurirahasto perustettiin vuonna 1939 tukemaan suomalaista kulttuuria sekä tiedettä. Sen tärkein tehtävä on jakaa apurahoja taiteen- ja tieteentekijöille. Sen lisäksi se järjestää kursseja ja jakaa erilaisia palkintoja. Vuosittain säätiö jakaa tukea kulttuurille ja tieteelle upean 30 miljoonan euron edestä.

Perustamisen alkuperäinen idea oli se, että ruotsalaiset taiteentekijät saivat enemmän apurahaa kuin suomalaiset. Ruotsalaisten takana kun oli jo 1907 perustettu Svenska kulturfonden. Alkupääoma säätiölle hankittiin ovelta ovelle -keräyksellä, jonka toteuttivat 30 000 kansakoululaista. Vapaaehtoistyöllä ja halulla auttaa päästiin siis todella hyvään alkuun ja se kantaa edelleen.

Kaikkien taiteenalojen arvosteluita

Taiteesta arvostavalle hanke sekä sen sivusto olivat todella mieluisia. Olisi melko raskasta kahlata 34 eri sanomalehteä läpi löytääkseen kaiken haluamansa. Ja tähän portaaliin ne saatiin kauniisti kaikki samaan paikkaan, jossa oli mahdollista myös keskustella samanhenkisten ihmisten kanssa päivän polttamista kritiikeistä. Valitettavasti kuitenkaan keskustelu ei vellonut valtoimenaan ja rikkaana.

Myös elokuvakriitikko saattoi löytää oman arvostelunsa näiltä sivuilta, sillä tokihan elokuvat ovat yksi taiteen muoto siinä missä muutkin. Myös kirjoista oli paljon luettavaa, eniten kaunokirjallisuudesta. Se on kuitenkin yleisin kirjallisuuden muoto muutoinkin. Mukava olisikin uuden mielenkiintoisen kirjan ilmestyessä löytää helposti sitä koskevat arvostelut tietääkseen itsekin, mitä odottaa, jos kirjaa lähtee omaksi hankkimaan.

Kritiikkiportti yhteistyössä SARV:n kanssa

Yksi yhteistyökumppaneista, joiden ansiosta kritiikkiportti saatiin alkuun, oli Suomen arvostelijain liitto, SARV. Kritiikki on vahvaa heidän keskuudessaan, ovathan he alan ammattilaisia. Liiton tarkoituksena on tuoda yhteen taiteenalojen ihmisiä edistääkseen toimintaa sekä kohottaakseen ammattitaitoa. Tämäkin liitto myöntää apurahoja sekä tarjoaa jäsenilleen erilaista koulutusta ja avustusta, esimerkiksi apurahojen hakemiseen. He ovat luoneet kritiikille omat eettiset ohjeensa, jota ohjaavat myös Julkisen sanan neuvoston laatimat Journalistin ohjeet.

Hanke tuli päätökseensä, sillä sille myönnetty kolmen vuoden tuki tuli päätökseensä eikä sitä uusittu, vaikka Siskotuulikki Toijonen toivoikin sille edelleen jatkoa. Hänen mielestään kulttuurijournalismin sekä taiteen kritiikki taistelevat asemastaan mediassa, joka muuntuu yhä viihteellisemmäksi. Kolmen vuoden aikana portaaliin ehdittiin kerätä yli 17 000 arvostelua erilaisista sanoma- ja taiteen erikoislehdistä, jotka olivat hankkeessa mukana.